21. YÜZYIL GENÇLİĞİNE 40 HADİS-İ ŞERİF DEMETİ
(İlk-orta öğretim seviyesine uygun ve sadeleştirilmiş)


PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:

 1. Sizin en hayırlınız: Kur’anı öğrenen ve öğreten kimsedir... Kur’an okuyun. Çünkü Kur’an, kıyamet günü Kur’an ehline (ona uyanlara) şefaatçi olarak gelecektir.
 2. İnsanların en kötülerinden biri de, bir kısım insanlara bir yüzle başka bir kısmına ise başka yüzle görünenlerdir.
 3. Ben, bir öğretmen olarak gönderildim.
 4. Allah, kullarından ancak merhamet edenlere merhamet eder.
 5. Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli: Namazıdır. (Peygamberimiz bir gün arkadaşlarına şöyle sordu:) “Sizden birinin evinden önünden bir nehir geçse de onda günde beş kere yıkansa üzerinde hiç pislik kalır mı?” “Hayır kalmaz Ey Allah’ın Resulü!” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz: “İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah o namazlar sayesinde günahlarınızı affeder." buyurdu.
 6. Din kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırman da senin için sadakadır.
 7. Hz. Muhammed`in misali şuna benzer: Birisi bir ev yaptırmış ve içinde bir ziyafet düzenlemektedir. Bunun için insanlara davetçi gönderir. Kimler bu davetçiye uyarsa eve girer ve ziyafetten yer; kim de ona uymazsa eve de giremez, ziyafetten de yiyemez... O ev Cennet`tir, davetçi de Muhammed`dir. Her kim Muhammed`in dediklerine uyarsa Allah`a uymuştur. Her kim de Muhammed`in dediklerine karşı gelmişse Allah`a karşı gelmiş olur.
 8. Sizden biriniz, beni kendi evlâdından, anne ve babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, gerçek mü’min olamaz.
 9. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız... Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
 10. Kim ilim öğrenme arzusuyla bir yola girerse, Allah bu sebeple ona Cennet’e giden yolu kolaylaştırır.
 11. Asıl pehlivan kızdığı zaman kendine hakim olabilen kimsedir.
 12. Din kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
 13. Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
 14. Allah, bu kitap sebebiyle -yani Kur’an’a uydukları için- pek çok milleti yükseltir. Yine bu kitap sebebiyle -yani Kur’ana uymadıkları için- pek çok milleti alçaltır.
 15. Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek olmaz. Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir.
 16. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.
 17. İslâm, güzel ahlâktır. Mü’minlerin iman bakımından en olgun olanı, ahlâkı en güzel olanıdır.
 18. Sizden birinizin istekleri, benim getirdiğime -Kur’an’a- uygun olmadıkça, gerçek mü’min olamaz.
 19. Yedi grup insan vardır ki, Allah’ın arşının gölgesinden başka hiç bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet Günü’nde Allah, bu yedi grup insanı arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bu yedi grup insandan birisi: Allah’a ibadet ve kulluk ederek büyüyüp yetişen GENǒtir...”
 20. Benimle benden önceki diğer peygamberlerin misali şuna benzer: Bir adam mükemmel ve güzel bir ev yapmıştır, sadece köşelerinin birinde bir tuğla yeri boş kalmıştır. Halk evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve (o eksikliği görüp): "Bu eksik tuğla konulmayacak mı?" der. İşte ben bu tuğlayım ve ben peygamberlerin sonuncusuyum.
 21. Hayâ -utanma duygusu- imandan gelir... İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. (Yani birinde artık utanma duygusu kalmamışsa o kişi artık her türlü kötülüğü yapabilir.)
 22. Benim ve Allah’ın benimle gönderdiği din olan İslam’ın misali şuna benzer: “Bir adam kavmine (toplumuna) gelir ve der ki: `Ey kavmim! Saldırmak üzere size doğru gelmekte olan bir orduyu gözlerimle gördüm. Sizleri açıkça uyarıyorum. Hemen kaçıp kurtulun.` Bunun üzerine kavminden bir grup insan ona inanır ve hemen gece kaçmak üzere yola çıkar, rahatça gider ve kurtulurlar. Buna karşılık kavmindeki bir diğer grup insan ise ona inanmaz ve oldukları yerde sabahlarlar. Fakat sabah vakti düşman ordusu onlara aniden baskın yapar ve hepsini öldürerek onları yok eder. İşte bu olay, bana inanarak Allah’tan getirdiğim hak dine uyan insanlarla; beni reddederek getirdiğim bu hak dine uymayan insanların misalidir.
 23. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
 24. Bir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
 25. Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.
 26. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi sevmenize vesile olacak bir şey göstereyim mi? Aranızda selamı yayın.
 27. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalbiyle bu durumu kötü görsün. Bu sonuncusu imanın en zayıf derecesidir.
 28. Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet etme ve birbirilerine şefkat gösterme konusunda bir vücut gibidir. Vücudun bir organı rahatsız olsa, diğer organlar uykusuzluk ve ateşte ona ortak olurlar.
 29. İyi arkadaş güzel koku satan kişiye benzer; ondan sana birşey değmese bile onun kokusundan sana siner. Kötü arkadaş ise körükçüye benzer; sana karasından birşey bulaşmasa bile dumanından bulaşır.
 30. “İnsanlar iyi olur, iyilik yaparlarsa biz de iyi olur iyilik yaparız; haksızlık yaparlarsa biz de haksızlık yaparız” diyen kişilerden olmayın. Aksine siz kendinizi insanlar iyi olurlarsa iyi olmaya; kötü olurlarsa haksızlık yapmamaya alıştırın.
 31. Allah, benim sözümü -hadisimi- işiten, bunu iyice kavrayan, ezberleyen ve başkalarına duyuran kişinin yüzünü nurlandırsın.
 32. İnsanlara yumuşaklıkla davran ! Gerçekten bu davranış kimde bulunursa onu süsler; kimde bulunmazsa onu da çirkinleştirir.
 33. İyiliğe öncülük eden, onu yapan gibidir; kötülüğe öncülük eden, onu yapan gibidir.
 34. Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
 35. Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıklığa düşmezsiniz: Bunlardan biri: Allah’ın Kitabı –Kur’an-ı Kerim-, diğeri ise: Peygamberinin Sünneti’dir.
 36. Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin (kıskanmayın), birbirinize sırt çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
 37. Haset (kıskançlık) iyilikleri yer bitirir; tıpkı ateşin odunu yiyip tükettiği gibi. Sadaka hataları söndürür; tıpkı suyun ateşi söndürmesi gibi.
 38. Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
 39. Bir insan müslüman olur ve müslümanlığı da güzel olursa, Allah onun önceden işlemiş olduğu her kötülüğü örter. Ondan sonra sıra karşılık vermeye gelir. Burada bir iyilik on katından yedi yüz katına kadar sevapla, bir kötülük ise -eğer Allah affetmemiş ise- yalnızca kendi misli ile karşılanır.
 40. Allahım!.. Çirkin ahlâktan, çirkin davranışlardan ve çirkin arzulardan sana sığınırım. Allahım!.. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Allahım!.. Beni en güzel ahlâka ulaştır; en güzel ahlâka ulaştıracak olan ancak sensin. Beni kötü ahlâktan uzaklaştır; kötü ahlâktan uzaklaştıracak olan ancak sensin.

Derleme, düzenleme ve sadeleştirme:
islamiSanat.net
Artislamic.com


Bu sayfa hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi buraya yazarak diğer insanlarla paylaşabilirsiniz:

Bu sayfayı beğenmek ve paylaşmak isterseniz buraya tıklayınız:
Share

Facebook'taki özel sayfamızı beğenmek ve topluluğumuza katılmak için buraya tıklayınız:
- Sitemizin Bütün Bölümlerini Her Sayfada Bulunan Aşağıdaki Bağlantıları Kullanarak Gezebilirsiniz -
E-kart ve Duvar Kağıtları Site Ana Sayfası 3 Boyutlu Allah (cc) Lafızları
Çiçek Resimleri Allah'ın 99 İsmi (Esmâ'ul Hüsnâ) 3 Boyutlu Hz. Muhammed (sav) İsimleri
Manzara Fotoğrafları Klasik Hat Sergisi 1 | 2 | 3 | 4 | 3 Boyutlu Besmele Çizimleri
Dijital Motifler Sergisi 2 Boyutlu Çeşitli Çizimler 3 Boyutlu Kelime-i Tevhidler
Türk Bayrağı ve M.Akif Ersoy Eserleri İslami E-kart ve Duvar Kağıtları 3 Boyutlu Çeşitli Çizimler
40 Hadis-i Şerif Eseri Projesi - - - Gençler İçin Seçme 40 Hadis Metni
RAMAZAN ÖZEL SAYFALARIMIZ
Ramazan Özel E-Tebrik Kartları Ramazan Özel Eserleri Slayt Gösterisi İngilizce-Arapça Slayt Gösterisi
Çiçek Resimleri Sergisi: | Versiyon I | - | Versiyon II         | - |         Mobil Duvar Kağıdı Çiçek Resimleri: | Versiyon I | - | Versiyon II
Pembe Güller Kırmızı Güller Beyaz Güller Sarı Güller Karma Güller Kırmızı Laleler Beyaz Laleler Sarı-Kırmızı Lale Karma Laleler Çuha Çiçekleri
Hercai Menekşe Afrika Menekşesi Kırmızı Sardunya Pembe Sardunya Katmer Sardunya Karma Sardunya Begonyalar Mine Çiçekleri Açelyalar Papatyalar
Yıldız Çiçekleri Sümbül-Ortanca Nilüfer-Petunya Küpe-Cam Güzeli Karanfil-Gelincik Gündüz Sefası Zambak 1 - 2 - 3 Karma Çiçekler-1 Karma Çiçekler-2 Karma Çiçekler-3
- Manzara Fotoğrafları Kısmının Alt Sayfaları -
Boğaz Asya Boğaz Avrupa Eminönü Karaköy Beşiktaş Ortaköy Üsküdar Bursa Karadeniz
İstanbul Civarı Sultan Ahmet Beyazıt Fatih Harem Yalova Gaziantep Mekke Medine
- Diğer Linkler -
Site Haritası E-posta - Bize Ulaşın Ziyaretçi Mesajları
Hizmetlerimiz Hakkımızda | Sitemize Link Vermek | - | Sitemize Reklam Vermek |
- Dil Seçimi ve Sitede Arama -
Arabic - Bulgarian - Chinese - Croatian - Czech - Danish - Dutch - English - Filipino - Finnish - French - German - Greek - Hebrew - Hindi - Indonesian - Italian - Japanese - Korean - Latvian - Lithuanian - Norwegian - Polish - Portuguese - Romanian - Russian - Serbian - Slovak - Slovenian - Spanish - Swedish - Turkish - Ukranian - Vietnamese - Türkçe Karakterleri Kapat

Copyright © islamiSanat.net, Artislamic.com. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahilinde, bu web sitesinin her hakkı saklıdır. Sitenin içeriğini oluşturan resim ve yazıların internet üzerinde herhangi bir şekilde malzeme olarak kullanılması ve başka bir web sitesine aktarılması yasaktır. Bununla birlikte web sitesi olan ziyaretçiler, beğendikleri eserlerden "en fazla beş tanesini", "eserler üzerinde hiçbir değişiklik yapmamak şartıyla" sitelerinde kullanabilirler. Bu sitenin içeriğini oluşturan resim ve yazıların "ticaret" ve "-ücretsiz bile olsa- genele dağıtım" gibi maksatlarla CD veya diğer depolama araçlarına kaydedilmesi ve herhangi bir materyal üzerine baskı ve kopyasının yapılması yasaktır. Bununla birlikte ziyaretçiler, beğendikleri resim ve yazıları yalnızca kendi "şahsî" ve "ticari olmayan" kullanımları için kayıt ortamlarında saklayabilir, çıktısını alabilirler. Burada izin verilenler dışındaki kullanımlar için islamiSanat.net Eserlerinin Kullanım ve Telif Şartları yazısını inceleyiniz.


Bu sayfayı son yenileme tarihi: 13.Cemaziye'l-Âhir.1435 - 13.Nisan.2014

REKLAM ALANI